Chính thức thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

Theo quyết định, VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Về phân công nhiệm vụ, HNX tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu. HOSE tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37 thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX, Vietnam Exchange).

Theo đó, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của VNX là 3.000 tỷ đồng. Trụ sở chính của VNX đặt tại Hà Nội.

VNX có nhiệm vụ chính là xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, VNX xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của VNX và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán; ban hành tiêu chí giám sát giao dịch, ban hành chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sau khi được UBCKNN chấp thuận.

VNX cũng chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

Theo quyết định, VNX xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ mới, sản phẩm mới; trực tiếp triển khai thực hiện hoặc giao Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

Các công ty do VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Trong đó, HNX có nhiệm vụ chính là tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

HOSE có nhiệm vụ chính là tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Lợi Hoàng/Theo Kinh Tế và Tiêu Dùng

Link nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *